Program Przedszkola
W roku szkolnym 2019/2020 Nasze Przedszkole pracuje w oparciu o program:
  • Program wychowania przedszkolnego Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska
Nowy, w pełni zgodny z założeniami obowiązującej podstawy programowej program wychowania przedszkolnego Główną zaletą recenzowanego programu jest jego innowacyjna koncepcja, w której Autorki odwołują się do warstwicowej teorii wychowania i na niej budują strukturę treści w podziale na pięć warstw (biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową). Umiejętnie łączą również założenia teoretyczne z praktyką, odwołując się do koncepcji humanistycznej człowieka. Wskazują słusznie na potrzebę indywidualizacji w organizowaniu środowiska uczenia się dziecka. Program jest w pełni zgodny z nową podstawą programową.
  • Czterolatek - pakiet Kolorowy start
  • Pięciolatek - pakiet Kolorowy start
  • Trzylatek - pakiet Kolorowy start
  • Sześciolatek - pakiet Mały elementarz
Roczne przygotowanie przedszkolne
  • Cykl "Olek i Ada" dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich
Cykl "Olek i Ada" dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich

Copyright © 2013 - Przedszkole nr 13 im. Sindbada